Sunday, July 11, 2010

Bobo

Takbong pumasok ng bahay si Utoy. Pagud na pagod, pero masayang-masaya. Nagmayabang pa sa ina.

"Nay! Nay! Nakatipid ako ng 7 pesos."

"Nakatipid? Paano?" tanong ng nanay.

"Aba'y 'di ako sumakay ng dyip. Sumabay lang ako ng takbo. Kaya't nakatipid ako ng 7 piso!"

"Bobo ka pala, eh. Kung taxi ang sinabayan mo,
'Di mas malaki sana ang natipid mo!"

No comments: