Thursday, November 18, 2010

Noon at Ngayon ng Babae at Lalaki

NOON: Babae lang ang nagpapaganda.
NGAYON: Ang mga bakla ay hindi na kailangang magpaganda.
NOON: Ang maton, puro lalaki.
NGAYON: Pati ang mga maton, babae.
NOON: Mahirap lang ang nakatsinelas.
NGAYON: Pati mayaman na. Ang mga mahihirap, nakayapak na.
NOON: Ang magtanim ay hindi biro.
NGAYON: Mahal na ang bigas, hindi na tayo makapagbiro

1 comment:

egG. said...

hahahah panalo!!!! lolz