Saturday, February 25, 2012

Mahirap talaga kapag may kulang.
Katulad ng:

Bahay na walang ilaw.
Babaeng walang hikaw.
Magasasakang walang kalabaw.
Itlog na walang dilaw.
Ako na walang ikaw.

No comments: