Thursday, September 1, 2011

ano tawag

Ang English ng nagpakamatay,
Suicide.
Namatay sa bahay, Homicide.
Namatay dahil sa daga, Pesticide.
Namatay na magkatabi,
Sidebyside.
Namatay habang nakikipagtalik,
Insexticide

No comments: