Friday, September 23, 2011

musician

Boy: Miss, musician ka ba?
Girl: Bakit?
Boy: Pinapataas mo kasi nota ko eh...

No comments: