Wednesday, December 29, 2010

Astig !!!!!!
Ang Batang astig ay pinapadaan ang kanyang kotse sa hagdanan

No comments: