Wednesday, December 29, 2010

MATH CLASS

GURO: JUAN, KUNG AKO'Y MAy 5 ANaK SA UNaNg ASaWa AT 7 SAMAn sA PAnGALAWA AT 3 SA PANGATLO, MEr0n AKONG ? . . .

JUAN: KALANDIAN p0h . . .ISa KANG KERENGKENG MA'aM, MALaNdi KA, HALiPAROT, KALADKARIN, MAKATI, MAhiLiG, PAriWaRa, p0kPoK, iMoRaL . . .

GURO: uMuPo kA, tAnG iNa mOh, di kA mAkAkApAsA gAg0!
-hala?

No comments: