Friday, October 22, 2010

historical

Man 1: Away kami ni misis, nag-Historical siya.

Man 2: Pare baka ang ibig mo sabihin ay nag-Hysterical.

Man 1: Hinde, historical kasi inungkat lahat ng kasalanan ko!

No comments: