Monday, October 25, 2010

"mabuting ng walang tulog kaysa walang gising"

No comments: