Friday, October 22, 2010

lola

Host: Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?

Tanda: Pwede ho bang manawagan?

Host: Ilang taon na po kayo?

Tanda: 98 y/o na po ako.

Host: Wow! Ang tanda nyo na pala! O, sige po... manawagan na kayo.

Tanda: Itay, umuwi na kayo! Hindi na nagagalit si Lolo sa inyo!

2 comments:

Traveliztera said...

HAHAHAHHAHA!!! benta!

princejuno said...

hahaha aus yan... apo pala xa... ang tindi!