Monday, October 25, 2010

"Kapag maikli ang kumot, tumangkad ka na!"

No comments: