Wednesday, January 26, 2011

Driver

Sa harap ng nursery window:
Friend: Pare, pag laki ng anak mo, am sure magaling mag-drive.
Dad: Bakit, pare, malaki ba ang kamay?
Friend: Hindi. Kasi kamukha siya ng driver ninyo!

1 comment:

rico de buco said...

bwhahahha punchline oh hehehe