Tuesday, January 11, 2011

Kalabit

Pare, tulungan mo ako. Panay kalabit ng asawa ko. Anong problema doon.
Wala ka ba sa mood? Eh hindi ganoon. 3 taon nang patay ang asawa ko eh.

No comments: