Thursday, January 20, 2011

last last sunday, habang ako'y nagkakape...

anak ko: daddy, anong future tense ng "naglalaba"?

KAPE: (isip)... naglaba, naglalaba.... alam ko na... "maglalaba" tama dba?

anak ko: mali... magsasampay!

No comments: