Sunday, January 30, 2011

Huling Gabi

Wife: Lab, may taning na ang buhay ko. Huling gabi ko
na to, let's make love.
Husband: Heh! tumigil ka nga. maaga pa akong gigising
bukas, buti ikaw hindi na.

No comments: