Friday, February 4, 2011

Itlog

Itlog at iba pa....Isang umaga , bago magmisa si Padre Lucio, nilagay niya sa supot ang mga binili niyang mga itlog para sa donasyon niya sa mga mahihirap. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nakalimutan niya ang supot sa isang mesa at ng Kanyang binalikan ay wala na ito. Kaya sa kanyang sermon ay nagtanong siya..."Meron ba sa inyong may itlog?"
Lahat ng lalaki sa simbahan ay nagtayuan...
"Hindi! Hindi! Ang ibig kong sabihin, may nakakita ba ng itlog?"
Lahat ng babae sa simbahan ay nagtayuan...
"Hindi! Hindi! Ang ibig kong sabihin, may nakakita ba ng itlog ko?"

No comments: