Monday, February 14, 2011

Lotto

MISTER: (SHOUTING!) Honey, mag-empake ka na,
nanalo ako sa lotto.

MISIS: Wow! Anong dadalhin ko?

MISTER: Wala akong pakialam, basta lumayas ka na!

2 comments:

KikomaxXx said...

hahah lakas...

kikilabotz said...

hehehe. bentang benta pa rin sa akin ang joke n toh