Monday, July 25, 2011

Adan

Sa garden of Eden. ADAM: Lord, hindi ko na kaya ang tukso sakin ni Eba. LORD: Maging matatag ka anak. Bakit? Paano ka tinutukso? ADAM: bading! bading! Asaaar!

No comments: