Sunday, July 17, 2011

Usapan ng dalawang mayabang…

Tomas: Panis ka sa aso ko! Tuwing umaga, dala niya ang dyaryo sa akin.
Verzo: Alam ko.
Tomas: Ha!? Paano mo nalaman?!
Verzo: Ikinukuwento sa akin ng aso ko.

No comments: