Sunday, July 17, 2011

Usapan ng dalawang bata…

Dodong: Magaling ang tatay ko! Alam mo, ‘yang Pacific Ocean , siya ang humukay nun!
Cocoy: Wala ‘yan sa tatay ko! Alam mo ‘yung Dead Sea ?
Dodong: Oo…
Cocoy: Siya ang pumatay nun!

No comments: