Sunday, August 21, 2011

Ambisyon

Guro:Kids, anong gusto nyo maging, pag laki nyo?

Student1:Abogado po,para maipagtanggol ang naaapi at makatulong sa kapwa.

S2:Teacher po.Magtuturo ako sa public school para makatulong sa kapwa.

S3:Doctor po,para magamot ang may sakit at makatulong sa kapwa.

S4:Pulis po para mahuli ang masasamang tao at makatulong sa kapwa.

S5:Nurse sa Red Cross, para po makatulong sa kapwa.

S6:Presidente ng Pilipinas, maglilingkod po ako ng tapat para makatulong sa kapwa.

Pedro:Gusto ko po maging kapwa

No comments: