Tuesday, August 16, 2011

sa piling ng iba

Kung liligaya ka sa piling ng iba…
.
.
.
.
....
.
.
.
.
.
.
PAKYU KAYONG DALAWA!

1 comment:

RoNRoNTuRoN said...

I LOVE YUNG LUTONG NG "PAKYU". heartfelt! haha. :D best.