Sunday, August 7, 2011

Text Back.

Mom: Anak, nandito ako ngayon sa supermarket. May gusto ka bang ipabili? Please text back.
Anak: Back.

No comments: