Wednesday, August 3, 2011

Lason

Kung magiging lason ka man.
Handa akong mamatay matikman ka lang

No comments: