Sunday, August 14, 2011

Pull

Pedro and Juan manunuod ng sine, natigilan si Pedro

Pedro: uwi na tayo. Puno na eh

Juan: Pano mo nalaman?

Pedro: Di mo nabasa yung pinto? PULL daw!