Sunday, August 21, 2011

Ano sa English

ANAK: Itay, ano po sa English ang utot?
ITAY: Wind of Change.
ANAK: Eh ‘yung utot na walang tunog?
ITAY: The Sound of Silence.
ANAK: Eh ‘yung utot na may kasamang ebak?
ITAY: Dust in the Wind.
ANAK: Eh ‘yung hindi sinasadyang utot?
ITAY: Careless Whisper.
ANAK: Eh ‘yung utot na naipit?
ITAY: Please, Release Me!
ANAK: Eh ‘yung utot na sobrang bantot at nakakahilo?
ITAY: Killing Me Softly

No comments: