Friday, June 25, 2010


Gusto Maging Sundalo

Utoy: Sir, mag-aaply po ako bilang sundalo

Sir: hindi ka pwede, ang dami mong sira na ngipin at bungi ka pa!!!

Utoy: bakit po ba ang labanan ngayon kagatan na ba?

No comments: