Saturday, June 26, 2010

RIP

Inday: Sir, karamihan pala ng nakalibing sa sementeryo ginahasa!

Sir: Paano mo nalaman?

Inday: Kasi, nakalagay sa lapida nila? RIP!

No comments: