Sunday, June 27, 2010

Tamang Sagot

Si Utoy inutusan para bumuli sa isang Store ng Juice na nasa Sachet

Utoy: Ale, pabili nga po ng isang Juice na nasa Litro Pack.

Wika ng Aleng Tindera: Yung powder ba?
Utoy: Bat Ale, may bareta ba kayong Juice?..

No comments: