Monday, June 28, 2010

Lesson


Ama: Kumusta ang pag-aaral mo?
Utoy: Nag-lesson at test po kami tungkol sa mga manok.
Ama: Ano, madali ba?
Utoy: Chicken na chicken!
Ama: Anong grade mo?
Utoy: Itlog po.

No comments: