Friday, June 25, 2010

Si Yaya

Utoy: Mommy! Dali! May tao sa kuwarto ni Yaya! Nakapatong sa kanya!
Mommy: Ha? Sino?!
Utoy: (tumawa) Joke lang! Si Daddy lang ‘yun… kinabahan kayo, ‘no?! Akala n’yo, stranger?!

No comments: