Friday, June 25, 2010

Ungol


Utoy: Daddy, bakit umuungol si mommy kagabi? May sakit ba siya?
Daddy: Wala, anak! Masaya lang siya! Utoy: Ibig mong sabihin, Daddy, gabi-gabi siyang masaya kahit nu’ng nasa Saudi ka?

No comments: