Monday, June 28, 2010

Job Interview


Boss: Ano ang alam mo?
Utoy: Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis niyo, at kung saan nakatira ang kabit niyo.
Boss: Tanggap ka na!

No comments: