Friday, June 25, 2010

Zebrateacher: class, ang gagawin natin ay,magsasabi ako ng letter at magsasabikayo ng word na nag-uumpisa dito. okay, lettera!

Utoy: mam ako! mam!

teacher: ayoko sayo bastos ka e...okay, nene?

nene: mam apple!

teacher: very good! next letter b!

Utoy: mam! ako mam!

Teacher: ayoko sayo bastos ka e...

Nag-isip ngayon si teacher ng letter na walangmaiisip na kabastusan.

teacher: ok, letter z! o sige na nga boy,letter z.

Utoy: mam zebra.

teacher: very good! Ayan hindi na pala bastossi boy.

Utoy: PERO 16 INCHES YUNG TIT

No comments: